top of page

Камена Велева

Picture9.png

Клиничен психолог; психотерапевт; индивидуална и фамилна психотерапия за възрастни;

Консултация и психотерапия на деца и юноши;

Психологична диагностика и психологични изследвания;

 КВАЛИФИКАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Квалификация: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Психология

МУ София и МУ Варна : специализация Клинична и консултативна психология

Психотерапевтични специализации: психодрама; психоаналитична психотерапия; когнитивно-поведенческа психотерапия;

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Карин дом; Център за психично здраве – Варна, Фамилен Център – Варна; МЦ Аурум – Варна

bottom of page