top of page

Д-р Станислав Ненков

Picture11.png

Д-р Ненков завършва висше образование в Медицински университет-Варна през 1994 г.

Започва като клиничен ординатор във Втора хирургична клиника на ОРКБ – Варна. Придобива специалност „Хирургия” през 2002 г. От 2002 г. е част от екипа на хирургичното отделение към СБАЛОЗ „М.Марков” – Варна.


КВАЛИФИКАЦИИ


Работи върху съвременните проблеми свързани с рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, ранна диагностика, съобразено с утвърдените световни стандарти, включващо клиничен преглед, тънкоиглена аспирационна биопсия, щанцова биопсия, биопсия на сентинелни лимфни възли.


Работи лапароскопска /безкръвна/ хирургия на жлъчен мехур, апендикс. Конвенционална хирургия: стомашночревна, колоректална /дебелочревна хирургия/, оперативно лечение на хернии и хирургия на перианалното пространство /хемороиди, фистули, апцеси/.
Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на кожата и мекотъканни тумори.


Лечение на трудно зарастващи рани.


Провежда, насочва, организира и координира предоперативно и след оперативно консултиране.

В следдипломната си квалификация д-р Ненков има завършени следните курсове и обучения в областта на хирургията: Онкохирургия – основен курс /2002 г. УСБАЛО, София/ Диагностична и оперативна лапароскопска хирургия /2008-2009 г. Израел/ Онкопластичен подход при рак на млчената жлеза /2015 г. УСБАЛО, София/.


Членува в Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество.
 
.
 

bottom of page