top of page

 Доц. Д-р Мила Бояджиева

Picture1.png

Обща информация


Доц. д-р Мила Бояджиева, дм е специалист ендокринолог във Варна с 20 години
клиничен опит. Провежда диагностика и лечение на пациенти с различни ендокринни
заболявания - на щитовидната жлеза, захарен диабет, затлъстяване, хипофизни и надбъбречни
заболявания, остеопороза, както и други хормонални и метаболитни нарушения - синдром на
поликистозни яйчници, ендокринни причини за проблеми в репродуктивната функция при
жени и мъже, ендокринни заболявания по време на бременност, заболявания на
паращитовидните жлези. Извършва ехография на шийна област. Д-р Бояджиева не преглежда
деца.


Образование и професионален опит


Завършва Медицински университет - Варна през 1999 г. В периода 2002-2007 год.
специализира в областта на вътрешните болести. От 2005 до 2022 год. работи в Клиника по
ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна като докторант,
специализант, асистент и доцент. Своята специалност „Ендокринология и болести на обмяната“
придобива през 2012 г. Има придобита научна и образователна степен „доктор“ (2013 г.),
хабилитирана като „доцент“ (2017г.). Автор на редица публикации и научни съобщения в
специализирани медицински издания, участия като лектор в национални и международни
форуми.


Квалификации и обучения

 

  • Удостоверение за ултразвукова диагностика на шийна област

  • Множество национални и международни обучения – 15- ти Ендокринен курс,

организиран от Mayo Clinic, Барселона, Испания; Обучителен курс по управление на
захарен диабет в диабетен център STENO, Копенхаген, Дания; участия в международни
RISE – семинари и др.

  •  „Donnell D. Etzwiler Scholar for 2019“ - стипендия на IDC, Minneapolis, USA

bottom of page