top of page

Д-р Мария Ангелова

Picture2.png

Д-р Мария Ангелова е специалист акушер-гинеколог във Варна с 20 години медицински опит. Извършва профилактика, диагностика и лечение на акушеро-гинекологични заболявания, проследяване на бременност, ултразвукова диагностика.

 

Образование


Завършва Медицински университет Варна през 2000 г. Своята специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина придобива през 2007 г.
Допълнителни квалификации
- 2007 г. - Ултразвукова диагностика в Акушерството и гинекологията, Медицински университет Варна;
- 2013 г. - Диагностична лапароскопия в гинекологията I-во ниво, Медицински университет Плевен;
- 2015 г. - Диагностична и офис хистероскопия I-во ниво, Медицински университет Плевен;
- Член на Български лекарски съюз;
- Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.


Биография


През 2007 г. и 2008 г. д-р Ангелова работи в Медицински център за асистирана репродукция Варна, а в периода от 2008 г. до 2018 г. е асистент към катедра Акушерство и гинекология на Медицински университет Варна. Работи в СБАГАЛ "Проф. Д. Стаматов", както и в АМЦСМП "Д-р М. Давидков", сектор асистирани репродуктивни технологии. От 2015 г. работи в МБАЛ Св. Анна Варна, а към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Медикал плюс. Владее английски език.

bottom of page