top of page

 Доц. Д-р Мила Бояджиева

Picture1.png

Доц. д-р Мила Бояджиева, дм е специалист ендокринолог във Варна с над 15 години
клиничен опит с е член на екипа на МЦ Медикал плюс в гр.Варна.


Диагностицира и лекува пациенти с различни ендокринни заболявания - на щитовидната
жлеза, захарен диабет, затлъстяване, хипофизни и надбъбречни заболявания,
остеопороза, както и други хормонални и метаболитни нарушения - синдром на
поликистозни яйчници, ендокринни причини за нарушения в репродуктивната функция
при жени и мъже, нарушения в калциево-фосфорната обмяна.
Извършва ехография на шийна област.
Има опит в лечението с инсулинови помпи, както и мониториране на контрола с
глюкозни сензори при пациенти със захарен диабет.


Д-р Бояджиева не преглежда деца.

 

Доц. Д-р Мила Бояджиева е специалист по  Ендокринология и болести на обмяната, която диагностицира и лекува пациенти със заболявания на щитовидната жлеза и други хормонални и метаболитни нарушения, с липидни, хипофизни и надбъбречни заболявания. Осигурява лечение на метаболитни нарушения и Захарен диабет, синдром на поликистозни яйчници, хипогонадизъм, безполодие, други хормонални нарушения, както и ехография и лечение на заболявания на щитовидна жлеза, изготвяне на хранителни режими.


ОБРАЗОВАНИЕ

 

Доц. Д-р Мила Бояджиева, д.м, завършва висшето си образование по медицина в МУ-Варна през 1999 год. . Работи  в Общинска болница Варна; после 5 год. като лекар-ординатор в МСЦ „Кооператор“-Варна. Oт 2005 год. е зачислена като редовен докторант по ендокринология. От 2009 год. досега работи последователно като асистент и административен асистент към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ Света Марина гр. Варна.

 

Доц. Д-р Мила Бояджиева има специалност „Ендокринология и болести на обмяната” от 2012 год. През 2013 год. защитава дисертация, посветена на изследване на  гликемични нарушения при пациенти с висок сърдечно-съдов риск, а през 2017 год. издава хабилитационен труд под формата на монография, посветена на гликемичния контрол при тежко болни. 

 

Има множество обучения и сертификати във високо-специализирани дейности като ехографско изследване на щитовидна жлеза и повърхностни структури, работа с професионално устройство за непрекъснато глюкозно мониториране, инсулинови помпи и други. Като член на екипа на Клиниката по ендокринология на УМБАЛ Св. Марина, тя е усвоила, прилага ежедневно и преподава много от наличните в момента у нас аспекти и методи в диагностиката и лечението на захарния диабет, затлъстяването, метаболитния синдром, болестите на щитовидната жлеза, костната метаболитна патология и другите ендокринни болести. Участва в различни лечебни комисии: за комплексно медицинско обслужване на деца с хипогликемии, с нарушения в половата диференциация, за лечение със   скъпоструващи медикаменти и други.

 

Друга основна насока, в която д-р М. Бояджиева работи е тиреоидната патология. В тази област разработките  се отнасят до тироидната офталмопатия, титеоидните карциноми, автоимунните тиреоидни заболявания, възли на щитовидната жлеза и малигнения им потенциал.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Сертификат по ултразвукова диагностика на шийна област (щитовидна жлеза)

 • Ендокринен курс в MAYO CLINIC-USA

 • Обучителен курс по лечение на диабет в диабетен център STENO/Copenhagen

УЧАСТВА В КОМИСИИ ЗА

 •  Предписване на инсулиново лечение

 • За лечение на хиперпролактинемии

 • Терапия с калцитриол при болни с хипопаратиреоидизъм

УЧАСТВА В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ ЗА

 • Деца с хипогликемии

 • Деца с нарушения в половата диференциация

 • Пациенти с хипопитуитаризъм

 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 • Английски език

 • Руски език

 
.

bottom of page