top of page

Какво е ревматология и какви заболявания лекува?

Какво представлява ревматологията?

Ревматологията е подспециалност на вътрешната медицина, която се занимава със заболявания на опорно-двигателния апарат и с т.нар. системни заболявания. За разлика от ортопедичните, мускулно-скелетните болести, които са обект на ревматологията, са най-често с възпалителен (артрити) или метаболитен характер (кристални артропатии, остеопороза) и се лекуват консервативно, а не оперативно.

 

Кои са най-често срещаните ревматологични заболявания?

 

Ревматологията изучава и лекува:

 

Възпалителни ставни заболявания

ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции.

 

Кристални артропатии

различни видове подагра и псевдоподагра.

 

Дегенеративни ставни заболявания

наследствена множествена артроза, коксартроза, гонартроза, спондилартроза и други артрози.

 

Заболявания на костта

от редките генетични заболявания като остеогенезис имперфекта до честата остеопороза.

 

Мекотъканни околоставни заболявания

много чести възпалителни заболявания на околоставия апарат-периартрити на раменната става, епикондилити, перитрохантерити и други.

 

Системни заболяваня на съединителната тъкан

редки, но изключително тежки заболявания, известни като колагенози. При тях е налице автоагресия на имунната система срещу собствените им тъкани и органи, поради което има множествени поражения на различните системи на тези болни – кожа, лигавици, очи, уши, мозък, нерви, всички вътрешни органи, лимфни възли и други. Тук влизат заболявания като лупус еритематодес, дерматомиозит, системна склеродермия и т.н. васкулити – болести на съдовата стена.

 

 

Кога да потърсим ревматолог?

Следва да потърсите консултация с ревматолог, ако:

  1. имате силни ставни болки и/или подуване на стави, несвързани с травма;

  2. имате посиняване, побеляване или почервеняване на пръстите при студ или емоционално напрежение;

  3. имате едновременно разнообразни симптоми като неясни температури, косопад, сухота в очите и/или устата, неясни обриви;

  4. имате симптоми (или промени в изследванията) от страна на различни органи, най-вече бял дроб, бъбреци или нервна система;

  5. имате завишени стойности на скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) или С-реактивния протеин (CRP), които не са намерили обяснение при досегашни прегледи и изследвания;

  6. имате установени завишени стойности на антинуклеарни антитела (ANA) в кръвта.

 

Ревматология – диагностика

Диагностиката в ревматологията е комплексна и се основава на данните от прегледа, резулатите от лабораторните изследвания, особено на имунологичните такива, данните от образните изследвания, особено мускулно-скелетната ехография, понякога ядрено-магнитния резонанс. За отбелязване е, че ключова е правилната интерпретация на резултатите и рядко отделният резултат, макар и извън нормата, е сам по себе си определящ. Често, поради интердисциплинарният характер на специалността, ревматологът може да стигне до диагноза от сферата на друга специалност – ортопедия, дерматология, нефрология, пулмология, а нерядко и онкология.

bottom of page